Logo

 

KOMUNIKAT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Eiffage Galeria S.A. w dniu 29 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Poniżej załączamy treść podjętej uchwały.

Uchwała >>

 

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Poniżej zamieszczamy pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Informujemy, iż Eiffage Galeria S.A. będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

Eiffage Galeria spółka akcyjna
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

lub bezpośrednio na adres mailowy do Biura Zarządu Eiffage Galeria S.A.: warszawa@eiffage.com

 

Wezwanie do zwrotu dokumentu akcji Eiffage Galeria

 

————————————-

Eiffage Galeria Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@eiffage.com
REGON: 147019936, NIP: 5213663307 | KRS: 0000494600 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS | Wysokość kapitału zakładowego: 125 000,00 zł | Kapitał wpłacony: 125 000,00 ZŁ

Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę oraz Państwa wrażenia z jej użytkowania. Pliki cookies są używane do niezbędnych operacji na stronie i w żaden sposób nie służą jednoznacznej identyfikacji użytkowników. Mają jedynie za zadanie ułatwić korzystanie ze stron eiffage.pl i dostosować ją do Państwa oczekiwań. W ustawieniach Państwa przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące cookies.