Logo

 

KOMUNIKAT

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  Akcjonariuszy Eiffage Galeria S.A. w dniu 29 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Poniżej załączamy treść podjętej uchwały.

Uchwała >>

 

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SIEDZIBIE SPÓŁKI

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Poniżej zamieszczamy wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie spółki.

Informujemy, iż Eiffage Galeria S.A. będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

Eiffage Galeria spółka akcyjna
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

lub bezpośrednio na adres mailowy do Biura Zarządu Eiffage Galeria S.A.: warszawa@eiffage.com

 

Wezwanie do złożenia dokumentu akcji Eiffage Galeria

Drugie wezwanie do złożenia dokumentu akcji Eiffage Galeria

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentu akcji Eiffage Galeria

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentu akcji Eiffage Galeria

Piąte wezwanie do złożenia dokumentu akcji Eiffage Galeria

 

————————————-

Eiffage Galeria Spółka Akcyjna
ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa
e-mail: warszawa@eiffage.com
REGON: 147019936, NIP: 5213663307 | KRS: 0000494600 prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS | Wysokość kapitału zakładowego: 125 000,00 zł | Kapitał wpłacony: 125 000,00 ZŁ

Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę oraz Państwa wrażenia z jej użytkowania. Pliki cookies są używane do niezbędnych operacji na stronie i w żaden sposób nie służą jednoznacznej identyfikacji użytkowników. Mają jedynie za zadanie ułatwić korzystanie ze stron eiffage.pl i dostosować ją do Państwa oczekiwań. W ustawieniach Państwa przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące cookies.